FAQ

Ik heb het voorstel aanvaard maar wil nu toch annuleren. Hoe?

Je kan ons dit per e-mail aan info@gaele.be laten weten of via jouw klantenpagina .

Ik ben net in mijn woning getrokken en heb dus geen informatie over mijn verbruik of mijn uitgaven. Kan ik toch een voorstel krijgen?

Als je ons geen precieze gegevens kunt meedelen over je huidige verbruik, zullen wij je een voorstel sturen dat is gebaseerd op een gemiddeld verbruik.

Ik woon nog maar enkele maanden in mijn woning. Moet ik een volledig jaar wachten alvorens van leverancier te kunnen veranderen?

Nee, ook jij kan deelnemen. Als je ons geen precieze gegevens kan meedelen over je huidige verbruik, zullen wij je een voorstel sturen dat is gebaseerd op een gemiddeld verbruik.

Wat gebeurt er als ik nog een openstaand saldo heb ten opzichte van mijn leverancier op het moment van de verandering?

Om ervoor te zorgen dat de overstap onmiddellijk plaatsvindt, moet je het openstaande saldo bij je huidige leverancier vereffenen. Wij raden je aan om zo snel mogelijk je huidige leverancier te contacteren om je situatie te kennen. Hij kan ook je betalingen verhogen tijdens de overstapperiode zodat je het eventuele saldo niet in één keer moet betalen. Als je het saldo op het moment van de verandering niet kan betalen, omdat je schuld bijvoorbeeld te hoog is, dan raden wij je aan de overstap uit te voeren op het moment dat dit probleem is opgelost. Er kunnen zich geen veranderingen voordoen zolang er nog openstaande bedragen zijn. Gaele kan je verder helpen, je kan ons bellen op het nummer 02 899 04 68 (van maandag tot vrijdag van 9 u tot 12.00 u. en van 13 u. tot 16.30 u.)

Wat gebeurt er als ik nog geld te goed heb van mijn huidige leverancier op het moment van de verandering?

Indien je, sinds de laatste opname van de meter en de betaling van de laatste factuur, nog geld te goed hebt van de leverancier, dan moet de leverancier je de verschuldigde som terugbetalen. Er kunnen zich geen veranderingen voordoen zolang dit niet vereffend is. Gaele kan je verder helpen, je kan ons bellen op het nummer 02 899 04 68 (van maandag tot vrijdag van 9 u tot 12.00 u. en van 13 u. tot 16.30 u.)

Wat doet Gaele?

Gaele doet een oproep aan alle (particuliere) consumenten om hun energiefacturen te verlagen. Door zo alle mensen te verenigen die geïnteresseerd zijn in een voordeligere prijs voor gas en elektriciteit staan we sterker in onze onderhandelingspositie tegenover de leveranciers. We kunnen hen hierdoor tegen elkaar uitspelen om voor jou de meest marktconforme leverancier te vinden. Hoe meer mensen zich inschrijven, hoe sterker onze positie.

Waarom heb je bijkomende gegevens over mijn verbruik nodig?

Dankzij deze bijkomende informatie kunnen wij nog gerichter zoeken naar de meest marktconforme prijs. Wij vragen ook uw tariefvoorkeuren om zo goed mogelijk geïnformeerd te zijn tijdens onze onderhandelingen met de energieleveranciers.

Hoe kan ik de gegevens wijzigen die ik bij mijn inschrijving heb opgegeven?

Als je onjuiste informatie hebt ingevuld of de informatie wilt veranderen, kan je dat doen door naar je individuele profielpagina te gaan.

Waarom is er een e-mailadres vereist om deel te nemen?

Wij hebben je e-mailadres nodig om je het meest marktconforme voorstel te sturen, alsook voor uw goedkeuring.

Kan ik verschillende aansluitingen ingeven op hetzelfde e-mailadres?

Je kan voor verschillende aansluitingen eenzelfde e-mailadres gebruiken. Je kan zeer makkelijk aansluitingen toevoegen of wijzigen via je individuele profielpagina. Houd er wel rekening mee dat alle bevestigingse-mails naar dat ene e-mailadres zullen worden gestuurd. Elk prijsvoorstel zal de naam krijgen waarmee je jezelf hebt geregistreerd.

Waartoe dient de individuele link in mijn e-mail?

Met de link in uw e-mail komt je rechtstreeks op een individuele profielpagina met informatie die je al hebt ingevuld bij je inschrijving op Gaele. Zo nodig kun je deze informatie verbeteren, aanpassen of vervolledigen, met gegevens over je huidige energieverbruik.

Mijn huidige contract werd aangegaan in naam van mijn partner. Is dat een probleem?

Nee, want het gaat om een nieuw contract. Je kan dit ondertekenen in jouw naam of in naam van je partner.

Kan ik van leverancier veranderen als ik zonnepanelen heb?

Ja. Vergeet echter niet dat bij verandering van leverancier de meterstand wordt opgenomen en er een factuur volgt. De facturatie wordt dan opgesplitst waardoor je een deel van het voordeel van je zonneproductie kan verliezen. Dat is bijvoorbeeld het geval indien het verbruik in de winter niet werd gecompenseerd door de productie in de zomer. Hoe dichter de datum van de overstap de datum van je jaarlijkse opmeting benadert, hoe minder nadelig de opgesplitste facturatie zal zijn. Hou ons zeker op de hoogte, dan kijken we samen voor de beste oplossing.

Kan ik het tarief van de onderhandeling genieten als ik al klant ben bij die leverancier?

Ook als je huidige leverancier als winnaar uit de onderhandeling komt, kan je het nieuwe tarief genieten dat hij voorstelt. Neem dan niet rechtstreeks contact op met je leverancier, Gaele doet dit voor je.

Zal iedereen echt geld besparen op zijn gas- en elektriciteitsfactuur?

We kunnen je geen garantie geven over het bedrag dat je eventueel kunt besparen, maar we streven wel naar het meest marktconforme voorstel zodat iedereen van een voordelig tarief kan genieten. Vergeet niet, je hebt 14 dagen de tijd om ons te laten weten dat je niet wenst in te gaan op het voorstel.

Hoeveel zal ik besparen?

Dat hangt af van jouw huidige contract, jouw verbruik en het resultaat uit het voorstel. We doen er alles aan om een zo interessant mogelijk tarief aan te bieden.

Is het mogelijk dat het tarief dat als winnaar uit de onderhandeling komt niet het laagste van de markt is?

Gaele zal voor je de meest marktconforme prijs uitzoeken.

Wat betekent een variabel tarief?

Een variabel tarief wordt geïndexeerd op basis van parameters die maandelijks of driemaandelijks veranderen. Wanneer de leverancier jouw meterstanden ontvangt die jaarlijks door de netbeheerder worden doorgegeven, verdeelt hij jouw jaarlijkse verbruik over elke maand van het jaar op basis van standaard verbruiksprofielen. Op elk maandelijks verbruik past hij de parameters toe om een prijs per kWh te bepalen. Deze parameters evolueren om de drie maanden en dus evolueert ook de prijs per kWh. Het opstellen van de jaarlijkse factuur gebeurt vervolgens op basis van een gewogen gemiddelde. Je betaalt elke maand een vast bedrag maar bij de jaarlijkse afrekeningsfactuur wordt een berekening gemaakt in je voor- of nadeel. Een variabel tarief houdt dus een zeker risico in. Bij het ondertekenen van het contract weet je immers niet hoe de indexeringsparameters zullen evolueren. Als de trend dalend is, krijg je een leuke verrassing bij de afrekening. Anders moet je het verschil bijbetalen. Toch twee opmerkingen: de beschrijving hierboven geldt slechts voor minder dan de helft van je factuur (iets meer voor gas) want een groot deel van je factuur bestaat uit netwerkkosten, belastingen en bijdragen.

Wat betekent een vast tarief?

In tegenstelling tot een variabel tarief is een vast tarief niet gebonden aan indexeringsparameters. Het biedt dus meer zekerheid omdat je precies weet hoeveel je zal betalen tijdens de duur van je contract. Over de hele looptijd van je contract zullen deze tarieven niet stijgen wanneer de marktprijs verhoogt. Keerzijde van de medaille is dat je ook eventuele prijsdalingen misloopt die zich tijdens deze periode zouden voordoen.

Ik wil ingaan op het voorstel en van leverancier veranderen. Wat moet ik doen?

Om van leverancier te veranderen, moet je helemaal niets doen, Gaele doet alles voor je. Enkel wanneer je niet wenst in te gaan op het voorstel, heb je 14 dagen de tijd om ons dit te melden.

Hoe gaat het in zijn werk?

Gaele volgt de energiemarkt continu voor je op. Zodra de markt goed zit, nemen wij contact op met de verschillende energieleveranciers om je zo een betere en marktconforme prijs te kunnen aanbieden.

Ik heb een professioneel tarief. Kan ik ook deelnemen?

Je kan intekenen op Gaele indien je jaarlijks maximaal 100 MWh verbruikt voor zowel gas en/of elektricteit. Gaele is toegankelijk voor alle niet-gebonden klanten.

Waarom zou ik moeten meedoen?

We hebben gemerkt dat veel mensen blijven bij hun huidige leverancier, die vaak duurder is dan andere leveranciers op de markt of ze kiezen voor een te duur contract omdat de energiemarkt zo onduidelijk is. Gaele zal je helpen de meest marktconforme prijs te vinden. Inschrijven is volledig gratis. Verder ontzorgt Gaele je van alle administratie.

Als ik mij inschrijf, moet ik dan verplicht van leverancier veranderen?

Inschrijven is volledig gratis en vrijblijvend. Er is absoluut geen verplichting om van leverancier te veranderen. Gaele neemt via e-mail opnieuw contact met je op met het meest marktconforme voorstel. Als je beslist bij je huidige leverancier te blijven, is dat geen probleem. Je hebt 14 dagen tijd om ons te laten weten dat je niet wenst in te gaan op het voorstel. Vind je het voorstel wel interessant, dan zal deze na 14 dagen automatisch gevalideerd worden en dit maximum 2 maal per jaar.

Wat moet ik doen om deel te nemen?

Je inschrijven op www.gaele.be vraagt slechts enkele minuten van je tijd. Vul je persoonsgegevens (naam, voornaam, …) in op het formulier op de website, dan weten we dat je interesse hebt. Je hebt de keuze om de bijkomende gegevens meteen op te geven (EAN-code, elektriciteits- en/of gasverbruik, ...) of deze later via je individuele profielpagina aan te vullen. Gaele zal je e-mails sturen om je hieraan te herinneren mocht je dit nog niet gedaan hebben. Met deze gegevens kunnen wij beter onderhandelen met de energieleveranciers en hebben we meteen alle data om je overeenkomst op te maken met je nieuwe leverancier mocht het voorstel interessant zijn. Gaele zal voor je de overstap afhandelen.

Waarom heb ik mijn jaarlijkse afrekeningsfactuur nodig om het inschrijvingsformulier in te vullen en wat als ik die niet heb?

Wij vragen specifieke gegevens over jouw energieverbruik en jouw huidige leverancier(s). Als je de meest recente jaarlijkse afrekeningsfactuur bij de hand hebt, kun je de vragen vlot beantwoorden. Anders kan het zijn dat je niet alle vragen exact kunt beantwoorden. Deze gegevens kan je later nog aanvullen of aanpassen op jouw individuele profielpagina. Als je je jaarlijkse afrekeningsfactuur niet meer terugvindt, kun je de nodige gegevens ook opvragen bij je huidige leverancier.

Ik woon in een appartementsgebouw beheerd door een syndicus. Kan ik mij ook inschrijven?

Je kan meedoen, indien je op basis van klantennummer binnen de verbruiksnormen valt van maximaal 100 000 kWh gas en 50 000 kWh elektriciteit.

Ik bezit meerdere eigendommen. Kan ik voor elk daarvan een contract afsluiten?

Je kunt meedoen, indien je op basis van klantennummer binnen de verbruiksnormen valt van maximaal 100 000 kWh gas en 50 000 kWh elektriciteit.

Ik ben een verhuurder / een woonvereniging / een leider van een gemeenschap, mag ik mijn huurders / mijn leden / mijn gemeenschap inschrijven?

Je kunt meedoen, indien je op basis van klantennummer binnen de verbruiksnormen valt van maximaal 100 000 kWh gas en 50 000 kWh elektriciteit.

Geldt de dienst van Gaele voor het hele land?

Ja, de dienst geldt voor heel België en staat open voor alle consumenten die binnen de verbruiksnormen vallen van maximaal 100 000 kWh gas en 50 000 kWh elektriciteit.

Als ik van leverancier verander, moet ik dan mijn vorige leverancier waarschuwen?

Nee, Gaele doet al het administratieve werk voor je.

Kan ik deelnemen als ik geen gas heb?

Ook als je woning niet is aangesloten op het aardgasnet, kan je deelnemen aan het Gaele platform enkel voor jouw elektriciteit. Uiteraard heb je omgekeerd ook de mogelijkheid om je enkel voor gas in te schrijven.

Ik heb geen mail van Gaele ontvangen. Wat nu?

Als je de e-mail niet hebt ontvangen, gelieve dan je map voor ongewenste e-mail na te kijken. Als je onze e-mail ook daar niet vindt, gelieven ons dan te bellen op 02 899 04 68 (van maandag tot vrijdag van 9 u. tot 12.00 u. en van 13 u. tot 16.30 u.). Als je ons je naam en het e-mailadres geeft waarmee je je hebt ingeschreven, controleren we onze database en versturen je de e-mail graag opnieuw.

Hoeveel zal ik besparen?

Dat hangt af van jouw huidige contract, jouw verbruik en het resultaat uit het voorstel. We doen er alles aan om een zo interessant mogelijk tarief aan te bieden.

Wat is het verschil tussen Gaele en groepsaankopen gas en elektriciteit?

Groepsaankopen

Waarop is de prijsbesparing berekend? Op de algemene marktprijzen op een specifiek moment.

Wanneer wordt de prijsbesparing berekend? Op één vast moment bepaald door de timing van de groepsaankoop.

Wat als mijn contract bij de energieleverancier afloopt? Stilzwijgende verlenging door de energieleverancier. Deze verlengingsprijzen zijn veelal duurder dan je huidige energieprijzen.

Gaele

Waarop is de prijsbesparing berekend? Op jouw huidige energiefactuur.

Wanneer wordt de prijsbesparing berekend? Wanneer het voor jou het voordeligst is om van leverancier te veranderen.

Wat als mijn contract bij de energieleverancier afloopt? Nooit stilzwijgende verlenging: Gaele contacteert je en maakt voor jou een nieuw voorstel met een interessant tarief.

Wat gebeurt er als mijn energieleverancier failliet gaat?

Als je energieleverancier failliet gaat, hoef je niet te vrezen dat je zonder elektriciteit of gas zal vallen. Energielevering blijft altijd verzekerd. Ben je Gaele-klant, dan zorgen wij onmiddellijk voor een nieuw ideaalvoorstel zodat je zo snel mogelijk kan overstappen naar een nieuwe energieleverancier. Zelf hoef je hiervoor niets te doen. Wel raden we aan om je domiciliëring bij de energieleverancier stop te zetten in afwachting van je nieuwe contract.

Wat zijn de voordelen van een variabel energiecontract?

Vandaag zijn de energieprijzen op de internationale markten zeer hoog. Zeker is dat dit een tijdelijk fenomeen is en dat vandaag prijzen vastzetten een foute keuze zou zijn. Met een variabel tarief zal je meteen kunnen profiteren als de verwachte geleidelijke daling van de energieprijzen wordt ingezet. Uiteraard blijft Gaele voor jou de markt in de gaten houden. Indien nodig passen we voor jou in functie van de marktomstandigheden onze inkoopstrategie aan.

Ik heb geen mail van Gaele ontvangen. Wat nu?

Als je de e-mail niet hebt ontvangen, gelieve dan je map voor ongewenste e-mail na te kijken. Als je onze e-mail ook daar niet vindt, gelieven ons dan te bellen op 02 899 04 68 (van maandag tot vrijdag van 9 u. tot 12.00 u. en van 13 u. tot 16.30 u.). Als je ons je naam en het e-mailadres geeft waarmee je je hebt ingeschreven, controleren we onze database en versturen je de e-mail graag opnieuw.

Heeft Gaele ervaring in de gas- en elektriciteitsmarkt?

Enbro, beheerder van Gaele, heeft reeds jarenlange ervaring in het omgaan met energieleveranciers en –facturen. Door het aanbieden van het gebundeld energieverbruik van meerdere bedrijven bij de energieleveranciers, is er reeds vaak een extra inkoopvoordeel gerealiseerd voor die bedrijven. Dit is de reden waarom Test Aankoop heeft gekozen om Gaele er als specialist in energie bij te nemen voor de consumenten.

Waar kan ik de informatie over mijn verbruik aan kilowattuur (kWh) terugvinden?

Je kunt jouw verbruik in kilowattuur vinden op je jaarlijkse afrekeningsfactuur of door contact op te nemen met jouw huidige leverancier.

Waar kan ik de EAN-code(s) terugvinden en wat is dat precies?

Je vindt meestal je EAN-code op je energiefactuur (het EAN-nummer begint veelal met 54…). Het is een code van 18 cijfers (EAN = European Article Numbering) met een aantal gegevens over een leveringspunt elektriciteit en een leveringspunt aardgas. Je hebt dus een afzonderlijke EAN-code voor je elektriciteitsmeter en voor je gasmeter. In geen geval identificeren deze codes een klant of consument. Ze blijven definitief verbonden met het leveringspunt op een welbepaald adres.

Worden mijn persoonsgegevens beschermd?

Dat is van meet af aan één van onze voornaamste aandachtspunten geweest. We hebben er dan ook alles aan gedaan opdat het hele platform, de achterliggende processen, het verwerken en opslaan van de data in ons systeem en alles waar we met derde partijen werken, GDPR-proof zou zijn.

Wie zit er achter Gaele?

Test aankoop zocht een neutrale expert die alle finesses van de energiemarkt beheerst. Enbro (ENergy BROker) is vandaag de grootste energiemakelaar in de Belgische B2B-markt, met meer dan 60.000 bedrijven in België die begeleid worden, op vlak van contractnegotiatie, contractopvolging en facturatiecontrole. Die knowhow, gekoppeld aan de neutrale en onafhankelijke positie die Enbro in de markt inneemt, maakten hen tot de expert die Test Aankoop zocht.

Wie kan ik contacteren als ik vragen heb?

Wij hopen al je vragen te beantwoorden in deze rubriek. Als je toch met één van onze medewerkers wilt spreken, kunt je ons bellen op het nummer 02 899 04 68 (van maandag tot vrijdag van 9 u tot 12.00 u. en van 13 u. tot 16.30 u.).

Kiest Gaele altijd voor groene energie?

Gaele kiest bewust voor groene energie: het is het meest duurzame en we willen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen in het energietransitie-vraagstuk. Trouwens, groene energie hoeft niet per sé duurder te zijn. Bovendien weten we uit ervaring hoe de kracht van volumes ook een sterke positieve invloed op de prijs heeft.

Bestaat er een risico dat de dienstverlening minder goed is dan de dienstverlening van grote leveranciers zoals Engie en Luminus?

Gaele garandeert je een goede kwaliteit. Kwaliteit is niet gekoppeld aan de grootte van een leverancier. Wist je dat alvorens een leverancier een licentie verkrijgt, ze eerst bij de regionale regulator moeten bewijzen dat ze over de nodige financiële maar ook technische capaciteiten beschikken om hun taak tot een goed einde te brengen. Dit geldt voor alle energieleveranciers, ook de kleine. Mocht je vragen hebben, kan je ons bellen op het nummer 02 899 04 68 (van maandag tot vrijdag van 9 u tot 12.00 u. en van 13 u. tot 16.30 u.)

Moet ik annuleringskosten betalen bij de verbreking van mijn huidige contract?

Dankzij de wet die in 2012 van kracht werd, hoef je niet langer verbrekingskosten te betalen, zelfs niet bij een vroegtijdige verbreking van je contract. Je moet wel altijd een opzegtermijn van 1 maand respecteren. Raadpleeg je factuur voor meer details. Let wel, deze regel geldt enkel indien je binnen de verbruiksnormen valt van maximaal 100.000 kWh gas en 50.000 kWh elektriciteit.

Wanneer zal mijn nieuwe contract ingaan?

Gaele zal je hiervan op de hoogte brengen. Wel zal je de mogelijkheid hebben om een startdatum te kiezen indien je nog geniet van een promo bij je huidige leverancier.

Als ik van leverancier verander, moet ik dan vrezen voor een onderbreking in de energie- of gastoevoer?

Nee, de kwaliteit en de continuïteit van de levering worden gegarandeerd door je distributienetbeheerder (je intercommunale) ongeacht je leverancier. De elektriciteit en/of het gas van je nieuwe leverancier zullen van dezelfde kwaliteit zijn.

Als ik van leverancier verander, moet ik dan mijn installatie veranderen?

Absoluut niet, je hoeft niets te (laten) veranderen aan uw installatie en je blijft elektriciteit en/of gas krijgen zoals voorheen.

Wat zal er veranderen als ik kies voor een nieuwe leverancier?

Veranderen van leverancier komt eigenlijk neer op veranderen van facturatie. De rest blijft identiek (installatie, kwaliteit van de energie).

Wat gebeurt er op het einde van mijn nieuwe contract?

Gaele zal continu de marktprijzen bekijken en je hierover informeren. Wij zullen je ten laatste anderhalve maand voor het einde van je contract een nieuw voorstel sturen.

Wat gebeurt er met mijn groenestroomcertificaten als ik van leverancier verander?

De groenestroomcertificaten staan los van de energieleverancier bij wie je klant bent. Wat dit betreft, kan je dus zonder probleem van leverancier veranderen.

Wat is het verschil tussen Gaele en groepsaankopen gas en elektriciteit?

Groepsaankopen

Waarop is de prijsbesparing berekend? Op de algemene marktprijzen op een specifiek moment.

Wanneer wordt de prijsbesparing berekend? Op één vast moment bepaald door de timing van de groepsaankoop.

Wat als mijn contract bij de energieleverancier afloopt? Stilzwijgende verlenging door de energieleverancier. Deze verlengingsprijzen zijn veelal duurder dan je huidige energieprijzen.

Gaele

Waarop is de prijsbesparing berekend? Op jouw huidige energiefactuur.

Wanneer wordt de prijsbesparing berekend? Wanneer het voor jou het voordeligst is om van leverancier te veranderen.

Wat als mijn contract bij de energieleverancier afloopt? Nooit stilzwijgende verlenging: Gaele contacteert je en maakt voor jou een nieuw voorstel met een interessant tarief.

tag

Enbro genomineerd voor Trends Gazelle

Volgens Trends Gazelle behoort ons moederbedrijf Enbro, en zo ook Gaele, tot de 100 snelst groeiende ondernemingen in de categorie middelgrote bedrijven. Een mooie nominatie die enkel mogelijk is dankzij jullie! Onze community blijft groeien, wat voor jou enkel voordelen oplevert. Hoe meer mensen overtuigd zijn van Gaele, hoe beter wij kunnen onderhandelen met grote energiebedrijven over de juiste prijzen voor gas en elektriciteit. Finaal geniet jij van een ideaalvoorstel.

Kortrijksesteenweg 387 | 8530 Harelbeke | +32 (0)2 899 04 68 | info@gaele.be

Faq

© Gaele | Powered by Enbro - BE 0540.921.389 - Privacy Policy - Cookies - Algemene Voorwaarden

Gaele maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren. Door op accepteren te klikken, gaat u akkoord met het plaatsen van alle cookies.